najlepiej przeglądać w przeglądarce Firefox-polską wersję ściągniecie stamtąd:www.firefox.pl


Lasy kochane, zielone chłodniki,
Drzewa przyjemny szum dające z siebie,
Trawy, pagórki, biegnące strumyki,
Przy was niech mieszkam,choć o suchym chlebie.

Elżbieta Drużbacka
 

                                                Darz Bór !

Strona pierwszych absolwentów milickiego Technikum Leśnego powstała z początkiem 2006 roku. Z założenia ma być tworzona przy udziale samych absolwentów z użyciem materiałów z tamtego okresu a także innych zbiorów z lat późniejszych. Nie zastrzegamy sobie prawa wyłączności publikacji związanych z tamtym okresem - najlepiej jednak na swój temat wypowiadają się sami zainteresowani.Tymbardziej że  obecnie prowadzona internetowa witryna Szkoły nie poświęciła nam zbyt wiele uwagi. Administratorem tej strony jest kol.Jerzy Waliszewski do którego kierujcie swoje uwagi i materiały (wybierzcie z menu umieszczonego po lewej stronie "Przekaż wiadomość" i wpiszcie treść wiadomości - w okienku do tego celu przeznaczonym).Kol. Jurek działa wprawdzie samodzielnie i samodzielnie ta strone finansuje ale w porozumieniu z wieloma kolagami absolwentami zamieszcza interesujące nas wszystkich informacje.
 Takie były początki ...
 


Technikum  Leśne w Miliczu    które zaistniało 01 września zostało powołane do życia Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 17 maja 1963 roku. Szkoła powstała na bazie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego który prowadził szkolenia kursowe różnych specjalności na potrzeby resortu leśnictwa - w tym 3-miesięczne kursy dla gajowych. Miała to być szkoła rozwojowa, zaś poza obiektem pałacowym miano przejąć budynki  po Ośrodku Transportu  Leśnego, oraz wybudować internat dla zakwaterowania uczniów . Wyznaczony na 1 września 1963 r. termin otwarcia szkoły wymagał wykonania niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych , usunięcia z pałacu  szeregu  instytucji oraz wykwaterowania prywatnych lokatorów . Prace remontowe w budynkach pałacowych w zasadzie towarzyszyły szkole od zawsze .Dobiegło jednak końca jedno z głównych zamierzeń-budowa internatu.Rekrutacją kandydatów  do  klas pierwszych naszego Technikum zajęły się Technika Leśne w: Tułowicach i Mojej Woli . Tam też przeprowadzono egzaminy wstępne a w dniu 3 września 1963, 150 uczniów rozpoczęło naukę w  trzech pierwszych klasach. Po zakończeniu roku szkolnego 1964/65  około 1/3 uczniów przeniesiono z trzech klas drugich do Technikum Leśnego w Mojej Woli. Pierwsze początki  były  okresem bardzo  trudnym - zarówno  dla nauczycieli jak i uczniów. Trud jednak stanowił bardzo istotne "spoiwo" w kształtowaniu naszych postaw. Zresztą ,czy mieliśmy wtedy jakiś wybór? Wszystko co robiliśmy miało służyć nam samym i tym następnym, którzy po nas tak licznie do szkoły zjeżdżali - w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Pierwsi absolwenci  Technikum, którzy wnieśli olbrzymi wkład w tworzenie i rozwój szkoły, zdali maturę w 1968 roku i obecnie - po dość owocnych latach pracy w większości korzystają z odpoczynku...będąc emerytami. O rok wcześniej- w 1967  matury uzyskali pierwsi słuchacze wydziału zaocznego .                                                                                           Szkoła dzisiaj ma już inne zadania i inne profile kształcenia podyktowane zmienionymi zapotrzebowaniami naszego społeczeństwa i polityki Państwa."Panta Rei" jak mawiał nasz wspaniały wychowawca mgr Osuch za Heraklitem-"wszystko płynie..." Nasze młodzieńcze wspomnienia są jednak dzisiaj wciąż tak samo beztroskie i radosne jak tamte chwile przeżyte razem z kolegami w murach starego pałacu Maltzana. Do miejsc pogodnej młodości , przeżytych razem spotkań , warto powracać...

 
Tym którzy trafili na stronę absolwentów przypadkowo(poszukując kontaktu do Technikum Leśnego w Miliczu) podajemy aktualny link do szkolnej strony internetowej : 
http://www.tlmilicz.pl/   


*) Posługujemy się wszelkimi dostępnymi źródłami ale prosimy o korekty dat bądź faktów odbiegających od danych żródłowych.
**)Przyjmujemy również prośby o nie publikowanie fotografii czy informacji dotyczących określonych osób ale tylko od osób których to bezpośrednio dotyczy.Wszystkich kolegów namawiam do uważnego śledzenia zamieszczanych przeze mnie informacji i natychmiastowe reakcje w razie pomyłek.
Administrator
Powered by Website Baker